Avaluació de competències socials a l’ensenyament d’Enginyeria Química

Francisco José Suñé, Josep Bonet

Resum


El model educatiu de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili integra el desenvolupament de les competències socials. Els alumnes d’Enginyeria Química reben formació per desenvolupar les competències socials (lideratge, emprenedoria, etc). La clau de l’avaluació d’aquestes competències rau en la mesura objectiva dels comportaments dels individus. Per això s’ha desenvolupat un instrument de mesura basat en comportaments elementals i que actualment s’utilitza en els avantprojectes. En un futur pròxim s’implementarà aquest sistema d’avaluació en totes les activitats dels estudiants i en el procés de millora del professorat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra