Sistema per avaluar les competències transversals i nuclears dels estudiants universitaris

Antoni Vidal Suñé, María Belén López Panisello, María José Pérez Lacasta

Resum


El treball consisteix en proposar un sistema d'avaluació de les competències transversals i nuclears dels estudiants de grau en el marc de l'EEES. El procediment es basa en els models d'equacuins estructurals. En primer lloc es valida l'escala de mesura de la competència de treball en equip (que s'utilitza a modus d'exemple); posteriorment, amb els indicadors seleccionats, es descriu el sistema d'avaluació de les competències que es proposa, i que supos al'avaluació d'aquestes al final del quart curs del grau. Els objectius són: a) proposar un sistema per a validar les escales de mesura de les competències; b) proposar un sistema d'avaluació global de les competències al final dels estudis.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra