DISSENY D’UNA MATRIU D’AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES EN EL PRACTICUM DE LES TITULACIONS DE LA FACULTAT DE DRET I ECONOMIA I DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Anna Vendrell Vilanova, Anna Tena Tarruella, Marga Moltó Aribau, Joan Monyarc Callizo, Anna Soldevila Benet, Gemma Filella Guiu

Resum


Donat que la Universitat de Lleida estableix en el seu Pla Director de Docència que els seus estudiants han de realitzar de forma obligatòria un període de pràctiques, es veu la necessitat de fer una proposta d’avaluació per competències de la matèria pràcticum mitjançant una matriu d’avaluació, per tal de garantir la formació integral de l’estudiant d’acord al perfil acadèmico-professional de cada titulació.

La principal aportació que fa el nostre equip ha estat el disseny d’una eina de treball (rúbrica) pràctica i complerta per a l’avaluació del pràcticum que contempla: diferents moments d’avaluació, diferents agents avaluadors i facilita el càlcul de la nota final de la matèria.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra