Elaboració de recursos multimèdia per a l'ensenyament/aprenentatge en anglès en graus tecnològics

Montserrat Alsina, Jordi Fortuny, Rosa Giralt

Resum


Es presenta el procès d’elaboració de recursos per a la impartició d’assignatures en anglès a l’ensenyament superior. Els principals resultats són els aplicatiusClass-TalkMultilingual Formulae, oberts a la comunitat educativa interessada en AICLE.

Class-talk (http://www.upc.edu/slt/classtalk) conté la fraseologia docent d’us habitual.

Multilingual Formulae (https://mformulae.epsem.upc.edu), conté la verbalització, oral i escrita, de fórmules i símbols matemàtics. Ambdós recursos s’adrecen a professorat i alumnat, d’origen català o internacional, involucrat en programes de millora de la competència lingüística; innovació docent al servei de la internacionalització de la universitat.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra