L'avaluació de la transferència i l'impacte de la formació inicial del professorat a la UPC

María José Pérez Cabrera, Ignacio de Corral

Resum


Aquesta comunicació pretén presentar i donar a conèixer els resultats obtinguts d'un estudi sobre avaluació de la transferència i de l'impacte de la formació a tres promocions de professorat que ha cursat el Programa de Formació Inicial ProFI de l'ICE de la UPC.

L'enquesta utilitzada per a l'estudi, amb més de 60 ítems, permet analitzar en profunditat el tipus de canvis realitzats a l'aula, arrel dels continguts treballats durant la formació, i la forma com aquests s'han produït i són valorats pel propi professorat.

Els resultats obtinguts orientaran en la definició d'accions de millora en el programa de formació, adaptant-lo a les necessitats percebudes a través de l'enquesta.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra