Eines "on line" en el procés d'aprenentatge de la història econòmica: una caixa d'eines docents

Anna Carreras-Marín, Miquel Gutiérrez Poch

Resum


El Dept. d'Història i Institucions Econòmiques de la UB té una llarga tradició en la innovació docent i del treball en equip. Les eines docents desenvolupades i utilitzades fins aquests moments han estat de gran interès, tot i que cal complementar-les amb noves eines que augmentin el protagonisme de l'estudiant en el seu propi procés d'aprenentatge.  Amb aquest objectiu s'ha dissenyat una caixa d'eines docents, amb el format d’una base de dades telemàtica. El projecte pretén incorporar plenament les TIC en el procés d'aprenentatge de la Història Econòmica.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra