RESOLUCIÓ GUIADA DE PROBLEMES. Una nova activitat no presencial tutelada.

Ignasi Ramírez i Sunyer, Maria Soley i Farrés, Miquel Llobera i Sande, Javier Casado i Merediz, Francesc López i Soriano

Resum


La resolució de problemes a l’aula ha estat una metodologia docent habitual en els ensenyaments de ciències experimentals. En els nous ensenyaments de grau, on l’èmfasi ha de posar-se en l’aprenentatge de l’alumnat, cal re-dissenyar aquesta metodologia. En aquesta comunicació presentem una nova modalitat de resolució de problemes implementada en el mòdul ‘lliçó’ de Moodle. Hem preparat vuit problemes per a l’assignatura de Regulació del Metabolisme que s’imparteix en els graus de Biologia i de Bioquímica a la Universitat de Barcelona. Mostrarem les estadístiques de la utilització de l’activitat per part de l’alumnat i els resultats de les enquestes d’opinió.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra