Disseny, implementació i avaluació del pla de pràcticum a 2n curs dels graus de magisteri: una experiència de formació en alternança a la Universitat de Lleida

Jordi L Coiduras, M. Josep Valls, Marisé Astudillo, Ma. Dolors Mayoral

Resum


En aquesta comunicació s’exposa l’experiència institucional de canvi i avaluació del pla de pràctiques i la seva implementació en les titulacions de Grau de Magisteri Educació Infantil i Primària de la Universitat de Lleida. Presentem l’experiència viscuda pels estudiants, mestres dels centres i professorat de la universitat, en la implementació del dispositiu formatiu dissenyat des de la facultat, atenent a un desplegament complex i a un canvi profund en la tutoria i seguiment dels estudiants que cursen 2n. curs de Magisteri. Les seves opinions mitjançant l’enquesta ens proporcionen informació sobre els resultats del nou pla de la matèria de pràcticum.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra