La difusió de la innovació docent en l’àmbit d’economia i empresa. Una anàlisi de les comunicacions presentades al CIDUI 2012

Miquel Àngel Bové Sans, Jesús Angla Jiménez, Misericòrdia Domingo Vernis, Mònica Martín Bofarull, Noemí Rabassa Figueras, Dolors Setó Pàmies

Resum


Els nous models d’ensenyament i aprenentatge en l’àmbit universitaridemanen unes noves metodologies basades, principalment, en l’aprenentatge actiu delsestudiants. Aquests nous instruments busquen la manera més adequada d’implicarl’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Tradicionalment, s’ha considerat que en elsensenyaments d’Economia i Empresa s’ha estat lent a l’hora d’adoptar, en les sevesassignatures, metodologies docents que vagin més enllà de les classes magistrals. Ambl’objectiu d’identificar i donar a conèixer experiències d’innovació docent, aquest treball analitza les característiques principals de les comunicacions presentades perprofessors de l’àmbit d’Economia i Empresa, a l’edició de l’any 2012, del CIDUI.


Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra