Una biblioteca per la llar d’infants i el parvulari. Una proposta d’aprenentatge-servei.

Alba González Grado, Carla Peña Pelegri, Montserrat Prat Moratonas, Lídia Rodríguez Ruano

Resum


L’aprenentatge-servei (APS) és una modalitat educativa que combinaprocessos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en elqual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn ambl’objectiu de millorar-lo. El projecte d’APS que presentem s’emmarca en unespràctiques de 4t curs del Grau d’Educació Infantil, i ha permès que l’escola gaudeixid’una biblioteca escolar pensada exclusivament per parvulari.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra