La identificació de situacions significatives de l’exercici de la professió docent com a estratègia per a dissenyar assignatures en els graus d’educació infantil i primària. L’enfocament per competències en la formació inicial de mestres

Emília Molas Ramos, Lola García Olalla, Misericòrdia Camps Llauradó

Resum


Es presenta una experiència innovadora en el disseny dels programes docentsde la formació inicial de mestres a la URV. L’estratègia emprada, que compta amb lacol·laboració de centres educatius, consisteix en identificar situacions significatives del’exercici de la professió docent, inventariar-les en format casos o problemes,determinar les principals competències i continguts necessaris per resoldre-les, així comconcretar recursos que assegurin l’adquisició competencial i la seva avaluació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra