El portafolis digital per a la millora de competències transversals en alumnes de pedagogia de la Universitat de Barcelona

M.J Rubio-Hurtado, F Martínez-Olmo, W Contreras, R Vilà-Baños

Resum


En la comunicació es presenten els resultats principals de la implementaciód'un portafolis digital en 340 estudiants de Pedagogia de la Universitat de Barcelona,amb els objectius de determinar el grau en què el portafoli ajuda a desenvoluparcompetències transversals en l’alumnat i conèixer l'opinió d'estudiants i docents enrelació a les competències desenvolupades.Revista CIDUI

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra