Experimentació amb instruments virtuals per metodologies d’autoavaluació en grans grups. Aplicació del taller virtual del Moodle en ensenyaments d’Educació i Comunicació

Antoni Pérez-Portabella López, Jacky Verrier Delahie

Resum


Es presenta l’experiència amb eines virtuals d’avaluació en grans grupsd’estudiants: un grup de 310 alumnes dels graus d’Educació i un grup de 110 estudiantsde Comunicació de la URV. Els instruments utilitzats com el taller de Moodle oformularis on line desenvolupen una Avaluació Orientada a l’Aprenentatge (AOA) iresponen a la necessitat d’oferir una avaluació continuada eficaç com a alternativa ametodologies d’avaluació tradicionals que impossibiliten la gestió de l’avaluació engrans grups.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra