Estudi de tècniques immunològiques a través de “podcasts” elaborats pels estudiants. “Podcasts” dels estudiants com a eina docent

Francisco J. Pérez-Cano, Maria J. Rodríguez-Lagunas

Resum


La realització de “podcasts” o sessions formatives audiovisuals per part d’estudiants de postgrau permet treballar diferents competències transversals, entre elles habilitats comunicatives útils per al desenvolupament del seu futur exercici professional(2013-PID-UB/10). Els estudiants han elaborat un guió que posteriorment han convertit en “podcast”. Cada estudiant ha valorat els “podcasts” dels companys i el seu propi mitjançant una rúbrica dissenyada amb aquest objectiu.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra