La indagació a l’educació primària a partir de contextos historicoculturals. Una aproximació des de les matemàtiques

Gemma Sala Sebastià, Vicenç Font Moll, Joaquim Giménez Rodríguez

Resum


Es presenta una investigació sobre el disseny de tasques de context historicocultural proper que preveuen l’ús de les matemàtiques per a la iniciació de l’alumnat de Cicle Superior de Primària en un procés d’indagació a l’aula. L’objectiu general de la investigació és avaluar, amb l’ajuda d’un sistema d’indicadors, si l’alumnat d’aquesta etapa es capaç de formular-se bones preguntes d’investigació iintentar respondre-les fent ús de les matemàtiques.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra