La millora de l’avaluació formativa i sumativa a través de l’elaboració de curtmetratges. La participació activa de l’alumnat

Jordi Escartín Solanelles, Jose Navarro Cid, Rita Berger, Imma Armadans Tremolosa

Resum


Cada cop més, la societat demana estudiants universitaris més ben preparats. L’objectiu ha estat promoure que l’alumnat de Psicologia de les Organitzacions (UB)elaborés curtmetratges utilitzant els continguts teòrics sense explicitar-los, prenent un paper actiu en la creació de coneixement. Amb més de 200 alumnes, els resultats han mostrat que els curts milloren el procés d´aprenentatge i com les avaluacions finals han estat superiors en comparació als grups que no han realitzat curtmetratges.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra