Aprenentatge servei a entitats d’economia social a través d’un màster dels negocis. Experiència i resultats dels MUDEC-URV

Maria Font i Mas, Héctor Simón Moreno

Resum


La present comunicació pretén exposar l’experiència docent d’aprenentatge servei realitzada a través de la Clínica Jurídica del Máster Universitari en Dret del’Empresa i de la Contractació de la Universitat Rovira i Virgili. Les clíniques jurídiques i l’aprenentatge servei són un espai de formació que s’emmarca en el moviment internacional que pretén involucrar el professorat i l’estudiantat en la consecució de la justícia social. En especial, s’incidirà en el servei prestat a una entitat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra