Els qüestionaris com a instruments per a l’avaluació de competències transversals

Montserrat Casanellas Chuecos, Lluís Medir Tejado, Daniel Montolio Estivill, Marina Solé Català, Sandra Fachelli Oliva

Resum


En la present comunicació es presenta l’experiència desenvolupada en l’ensenyament de Gestió i Administració Pública de la Universitat de Barcelona en l’ús dels qüestionaris com a instruments d’avaluació del grau de satisfacció de l’alumnat en el desenvolupament de les competències transversals de treball en equip i capacitat d’aprenentatge.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra