Aprenentatge col•laboratiu mitjançant l’entorn virtual. Experiència a les estades formatives dels estudis d’infermeria i ciències de l’educació de la Universitat d’Andorra

Sara Esqué Boldú, Mercè Gisbert Cervera, Virginia Larraz Rada

Resum


Aquesta comunicació presenta una experiència de treball col·laboratiu en dues titulacions universitàries. S’han utilitzat eines Web 2.0, que permeten la construcció col·lectiva de coneixement, la compartició de recursos i l’augment de la comunicació entre els usuaris, i per tant, facilita l’aprenentatge entre iguals. Els criteris d’avaluació emprats estan recollits en una rúbrica compartida per les dues experiències. L’anàlisi dels resultats permet evidenciar l’aprenentatge col·laboratiu.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra