Estudi de les competències treballades al grau d’educació social. La veu dels estudiants i dels docents

Montse Freixa Niella, Ana Novella Càmara, Esther Luna González, Marta Venceslao Pueyo

Resum


La recerca consisteix en la identificació i reconeixement de les competències transversals i específiques en el Grau d’Educació Social de la Facultat de Pedagogia (UB) per part d’estudiants i professorat. Vam planificar un estudi diagnòstic amb un disseny de tipus mixt. La triangulació dels resultats, ha permès analitzar les coincidències i divergències pels dos col·lectius. Les conclusions indiquen la necessitat de repensar les competències tant en la seva definició, com en la implementació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra