Competències transversals dels màsters en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques

Elisenda Pérez Muñoz, Juan Llanes Ordoñez, Marta Burguet Arfelis, Francisco Esteban Bara

Resum


El grup INTERMÁSTER està portant a terme un projecte vinculat a la clarificació, l’anàlisi crítica i la classificació prèvia de les competències transversals d’alguns màsters de les Facultats de Dret i Pedagogia per tal d’unificar i ordenar l’ensenyament cap a un model coherent de formació de competències. L’objectiu últim és desenvolupar aquestes competències en guies pràctiques per tal d’aconseguir la seva implementació, donant recursos i recomanacions tant per a l’estudiantat com per al professorat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra