ABP en grup mixt. experiència en el grau universitari d’infermeria

Antonia Arreciado Marañón, Maria Isabel Fernández Cano, Sabiniana San Rafael Gutiérrez, Rafaela Blanco Sánchez, Maria Cònsul i Giribet, Manel Quintantilla Martínez

Resum


L'Escola d'Infermeria de la Vall d'Hebron de Barcelona va iniciar el curs 2002 una experiència d'innovació docent amb l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP). La necessitat actual d'ajustar-se als recursos i el convenciment dels docents de les bondats d’aquest mètode centrat en l'estudiant, dona lloc a l’inici d’una nova experiència de l'ABP en grup mixt (ABPGM). Objectiu: donar a conèixer l'experiència d'ABPGM duta a terme en assignatures integrades del Grau d'Infermeria.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra