Eina per a l’autogestió i la presa de decisions en la transició al món laboral. La innovació docent i l’aprenentatge-servei en el pràcticum i el treball final de grau

Glòria Jové Monclús, Mireia Farrero i Oliva, Ester Betrián Villas

Resum


Aquesta comunicació té com a objectiu mostrar el resultats d’un projecte d’innovació docent que interrelaciona el treball final de grau i el pràcticum III (4rt.Curs) en el grau de primària de la Facultat de CCEE des de la perspectiva de la presa de decisions i del projecte vital dels estudiants que li permetran conèixer i analitzar, mitjançant a metodologia ApS, el context per tal de valorar les possibles sortides laborals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra