“Applied ergonomics”: adaptació d’una assignatura semipresencial al grau

Tania López Hernández, Marina Caparó Ferré, Iris Miralles Rull, Salvador Montull Morer

Resum


Applied Ergonomics és un exemple de flexibilització en docència i adaptació d’assignatures al Grau ja que ha disminuït la càrrega docent i s’ha impartit en anglès i en format semipresencial. Aquí presentem l’anàlisi de l’adaptació de l’assignatura i les millores que s’observen en base als dos qüestionaris realitzats per l’alumnat. Consideren útil cursar l'assignatura en anglès però no tant el seu format semipresencial. Per tant, s’ha de reforçar l’explicació del format estimulant la implicació de l’alumne.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra