Noves estratègies per a una nova realitat. L’assignatura “paleografia i diplomàtica” al grau d’història

Mireia Comas, Elena Cantarell

Resum


L’assignatura “Paleografia i Diplomàtica” sovint és vista per l’alumnat del grau d’Història com una assignatura difícil i poc engrescadora. La proposta que presentem té com a finalitat motivar el nostre alumnat perquè comprenguin la necessitat del treball amb documents per tal de poder construir coneixement històric i, conseqüentment, entenguin la importància d’aquesta matèria. Tot això passa per una sèrie d’actuacions de millora que permetran redissenyar l’assignatura amb nous plantejaments docents.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra