Formar en accessibilitat als mitjans: noves necessitats socials, noves tecnologies, noves propostes dinàmiques

Anna Matamala, Pilar Orero

Resum


Aquesta comunicació se centra en l’accessibilitat als mitjans com una necessitat social que ha donat lloc a pràctiques professionals i recerques diverses. D’una banda, com a exemple de l’impacte de la recerca en la docència, aborda tres innovacions tecnològiques i explica com s’han integrat en el currículum formatiu. De l’altra, descriu una experiència de transferència de coneixement (el servei d’infoaccessibilitat de la UAB) que ha servit no només per traslladar coneixement a l’entorn social immediat, sinó també per oferir un nou entorn d’aprenentatge als estudiants.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra