Reflexió sobre el valor de l'autoavaluació dels alumnes en l'assignatura Pràctiques Assistencials III del grau de medicina. Autoavaluació en competències i habilitats clíniques

Mª Carmen Mias Carballal, Jorge Juan Olsina Kissler, Rafael Villalobos Mori, Alfredo Escartin Arias, Jorge Soler Gonzalez, Jordi Escoll Rufino

Resum


Els autors reflexionen sobre el valor que pot tenir l'autoavaluació en una assignatura de pràctiques clíniques a partir la seva experiència en una assignatura del Grau de Medicina. Es realitza un estudi comparatiu de la nota final de l'examen final tipus ACOE per demostrar l'assoliment de les competències del curs, amb la nota final que ells consideraven que haurien de tenir, a partir de les respostes obtingudes en un qüestionari d'opinió i autoavaluació que van omplir al final de les pràctiques.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra