Experiències d’aprenentatge cooperatiu en assignatures d’economia

M. Teresa Armengol Rosinés, Emili Elias Pascual

Resum


L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que promou la implicació activa de l’estudiantat en el procés d’ensenyament-aprenentatge i que permet que els estudiants aprenguin a treballar en equip. Aquesta és una competència de caràcter general que han d’assolir els futurs graduats. El treball dóna a conèixer els resultats de diverses experiències d’aprenentatge cooperatiu amb grups formals i amb grups informals utilitzant, en els dos casos, el mètode del trencaclosques d’Aronson (1978).

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra