Projecte CAMPUS MULTIMODAL. Pilotatge del suport de veu en la lectura

Marina Salse Rovira, Mireia Ribera Turro, Rosa Maria Satorras Fioretti, Miquel Centelles Velilla

Resum


La formació actual ha de ser prou flexible per a incloure tots els perfils d’alumnat, entre ells els estudiants amb necessitats educatives especials. Amb el projecte campus multimodal s’aprofita la plataforma Moodle per oferir als estudiants dues eines de suport a la lectura ClaroRead y ReadSpeaker. Es fa una prova pilot amb un miler d’estudiants durant un semestre i a partir d’enquestes i registres d’ús es valora la seva utilitat. Els resultats confirmen l’existència de problemes generalitzats de lecto-escriptura entre l’alumnat universitari i la utilitat de la tecnologia de parla per aminimitzar-los.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra