Pràctiques externes per a la mediació lingüística. La cooperació entre empresa i universitat: avaluació i reptes

Carmen López Ferrero, Gemma Andújar, Carme Colominas, Evarista García-Peña

Resum


En el marc del projecte Pràctiques Externes i Treball de Fi de Grau: impacte i avaluació a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UPF (núm. Expedient 2010MQD00029), analitzem en aquesta comunicació les necessitats de formació en l’àmbit de la mediació lingüística que es deriven de dues fonts d’informació: 1) per una banda, a través de la valoració dels professionals, especialment dels professionals tutors de Pràctiques en institucions i empreses, del món de la Traducció i Interpretació i de l’Aplicació Lingüística al sector empresarial i tecnològic; 2) per l’altra, a través de tasques de seguiment dels llicenciats més recents i de monitorització de la seva inserció en el mercat laboral.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra