Avaluació de la competència objectiva estructurada (ACOE) en estudiants de 4rt curs del Grau en Infermeria. Proves d’Avaluació de la Competència Objectiva Estructurada (ACOE)

Marta Raurell Torredà, Alícia Baltasar Bagué, Josefina Patiño Masó, Glòria Mateu Figueras, Josep Olivet Pujol, Àngel Romero Collado, Anna Bonmatí Tomàs

Resum


Les simulacions, permeten demostrar les habilitats, la presa de decisions i el pensament crític dels estudiants. Els resultats d’aquest estudi descriptiu, realitzat en una mostra (n=120) d’alumnes d’Infermeria, mostren que aquests assoleixen les millors puntuacions en habilitats tècniques, urgències i atenció primària. Un 31,5% realitza correctament el càlcul de dosi i les notes més baixes s’obtenen en seguretat del pacient. Es conclou que cal potenciar la formació d’ambdós aspectes.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra