Desenvolupament d’un cas clínic interdisciplinari al grau de farmàcia dins l’assignatura de segon curs Fisiologia i Fisiopatologia I. Actuacions voluntàries o obligatòries?

Raquel Martín Venegas, Montserrat Mitjans Arnal, M. Pilar Vinardell Martínez-Hidalgo, Antoni Díez Noguera, Trinitat Cambras Riu

Resum


A la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona es va iniciar un projecte multidisciplinari entre varies assignatures i basat en un cas clínic. Es presenta la valoració dels estudiants de l’actuació realitzada en l’assignatura Fisiologia i Fisiopatologia I al llarg dels tres anys del projecte. Els estudiants valoren positivament l’interès i utilitat de l’actuació. Tot i així, el grau de participació qüestiona les actuacions dels alumnes quan es tracta d’activitats de caràcter voluntari.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra