El rol del tutor als tallers experimentals de creació artística dins la lògica del post-studio

Joaquim Cantalozella Planas, Marta Negre Busó, Jordi Morell Rovira

Resum


En aquest article es presenten dos aspectes de la docència de Belles Arts: el taller com a espai per a l’aprenentatge i l’ensenyament basat en tutories. S’analitzen quins són els reptes que ha d’assumir el professor a l’hora d’impartir les assignatures dels tallers experimentals, en un moment en què la producció es desenvolupa cada cop més a fora del taller (post-studio). També s’expliquen diverses propostes d’innovació docent dutes a terme per tractar de millorar les tutories i l’acció del taller.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra