Posada a punt d’una pràctica de laboratori de fitopatologia per alumnes que cursin graus de l’àmbit de les biociències. Organització, paràmetres a avaluar i resultats

Soledad Martos, Jordi Portero, Charlotte Poschenrieder

Resum


Aquest treball va tenir l’objectiu de posar a punt una pràctica de laboratori de l’àmbit de la Fitopatologia (ciència que estudia les malalties i plagues en plantes) per a que els alumnes puguin aplicar els coneixements teòrics i adquirir-ne de nous en unàmbit pràctic. El binomi planta-patogen seleccionat va ser la mongeta i el fongFusarium solani. S’ha dissenyat una pràctica pel reduït calendari amb una inoculació artificial i on també es veu l’efecte de les toxines produïdes pel fong.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra