Dues experiències d’aprenentatge-servei: pràcticum en la formació de màster en psicomotricitat i projecte interdisciplinar en dues assignatures del grau de psicologia (URV). Quines són les principals aportacions de l’APS pels estudiants, el professorat i

Cori Camps Llauradó, Lola García Olalla, Fàbia Morales Vives, Emília Molas Ramos

Resum


Es presenten dues experiències d’aprenentatge servei de l’àrea de Psicologia Evolutiva i de l’Educació, de la URV: la primera, dins el Practicum del Master Internacional en educació i teràpia psicomotriu i, la segona, una proposta interdisciplinar entre dues matèries del grau de Psicologia. S’explica el desenvolupament de les experiències, l’avaluació i els resultats obtinguts. Els estudiants construeixen el seu saber de forma actuada, sentida, reflexiva i crítica.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra