Valoració de l’aplicació del elearning en la docència de farmacologia

Silvia Sánchez González, Josep Mª Arnau de Bolós, Lourdes Carbonell Bardera, Francisco Ciruela Alférez, Laura Cuffí Chéliz, Víctor Fernández-Dueñas, Alex Fernández Solanas, Antoni Vallano Ferraz, Willma Penzo Giacca

Resum


La implementació del eLearning es eficient i està justificada si prèviament s’evoluciona de docència expositiva a docència funcional. Aquesta proporciona informació als docents orientant sobre el seu impacte i eficàcia i ha de complementar-se amb la recollida directa i específicament del alumnat. En l’aplicació del eLearning al’assignatura Farmacologia, un els elements principals es la recollida d’informació que serà determinant per adaptar, tant els materials com la metodologia emprada.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra