Percepció dels estudiants de la coavaluació del treball en equip a la Universitat de Girona. Percepció de la coavaluació del treball en equip

Rosa Maria Fraguell Sansbelló, Lídia Feliu Soley, Anna Planas Lladó, Francesc Castro Villegas, Gerard Arbat Pujolras, Joan Pujol Planella, Joan Josep Suñol Martínez

Resum


La Xarxa d’Innovació Docent sobre Avaluació (UdG) ha estudiat la percepció dels estudiants sobre la coavaluació del treball en equip. L’estudi ha implicat 7 assignatures de 5 Graus. Els estudiants han realitzat una activitat en grup, han avaluat el treball en equip i han respost una enquesta sobre la seva percepció d’aquesta avaluació. S’ha observat que l’experiència de professors i estudiants en aquest tipus d’activitats, l’àmbit i el curs influeixen en la percepció d’aquest sistema d’avaluació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra