La semipresencialitat com a model flexible de l’organització de la formació universitària

Joan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché Vergés

Resum


S’analitza en vint universitats integrades a la Xarxa Vives, l’ús actual de la docència semipresencial com a modalitat en l’organització de la formació. A través d’entrevistes personalitzades amb responsables acadèmics, s’han identificat cinc estratègies institucionals diferenciades com a conseqüència de les diverses realitats de cada universitat: sostenibilitat i factor geogràfic, dobles titulacions, internacionalització i d’adequació a determinats perfils d’estudiants.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra