Universitat i empresa. camins divergents o convergents?

Antoni Carreras Casanovas

Resum


El model educatiu actual aporta un dels requisits que l’empresa demana: el coneixement. Però, aquest requisits no és suficient ni és dels més importants. Hi han altres factors competencials (habilitats, qualitats personals, ...), que són els que diferencien als titulats i que són els que busquen les empreses. Una experiència de trenta anys en l’empresa i set anys en la docència universitària em permet reflexionar sobre el model educatiu i la seva eficàcia en l’empresa.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra