Realitat tangible o realitat virtual? Tecnologia tangible o tecnologia virtual?

Lluïsa Jordi Nebot, Joan Puig-Ortiz, Salvador Cardona Foix, Joaquim M. Veciana Fontanet

Resum


Aquesta comunicació s’emmarca en l’àmbit de l’enginyeria, més concretament en l’ensenyament de Teoria de Màquines i Mecanismes. Sovint, els plantejaments teòrics que es fan a classe són difícils de comprendre per part de l’alumnat, a causa de la dificultat de visualitzar el moviment a l’espai dels diferents elements que formen els mecanismes. Es proposa la utilització de dues eines complementàries: maquetes reals i tangibles i maquetes virtuals.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra