Aprenentatge transversal dels estudiants dels graus de nutrició humana i dietètica i ciència i tecnologia dels aliments a la unitat de laboratoris docents del campus de l’alimentació de la facultat de farmàcia de la Universitat de Barcelona

Josefina Prat, Roser Fisa, M. José Rodríguez-Lagunas, Raquel Martín-Venegas, Victòria Girona, Begoña Piqué, Joan Esteva de Sagrera, Rut Ferrer Roig

Resum


Els estudiants del Grau de CTA i de NHD realitzen la docència pràctica a la ULD, unitat gestionada segons el model EFQM. Per tal de conèixer el seu grau d’aprenentatge en relació a la gestió de la qualitat total, s’ha alimentat una enquesta en iniciar i finalitzar les primeres pràctiques que els estudiants realitzen en aquests ensenyaments. Els resultats posen de manifest una millora en la seva formació pel que fa a aspectes de gestió de la qualitat, seguretat, gestió de residus i sostenibilitat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra