Avaluació clínica objectiva i estructurada (ACOE) com a eina d'avaluació de competències en assignatures de pràctiques clíniques: estudi comparatiu. Avaluació de competències en pràctiques clíniques

Mª Carmen Mias Carballal, Rafael Villalobos Mori, Jorge Juan Olsina Kissler, Alfredo Escartin Arias, Jorge Viñas Sala, Jordi Soler González

Resum


Els autors volen analitzar si l'avaluació tipus ACOE (avaluació clínica objectiva i estructurada) és útil per avaluar competències clíniques durant la formació dels estudiants de medicina. Es realitza un estudi comparatiu entre dos grups d'estudiants que han realitzat una ACOE per avaluar les competències clíniques de la seva assignatura de pràctiques clíniques, valorant si hi ha diferències en el resultat de les notes finals i/o en les competències avaluades.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra