Integració i avaluació de la competència genèrica transversal actitud adequada davant el treball en assignatures de bases de dades

Carme Martín Escofet, Toni Urpí Tubella, Xavier Burgués Illa, Oscar Romero Moral, Alberto Abelló Gamazo, M. José Casany Guerreo, Carme Quer Bosor, M. Elena Rodríguez González

Resum


El canvi al nou Espai Europeu d'Educació Superior va portar a la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya a incorporar competències genèriques tranversals en els seus plans d’estudi. En aquest article es presenta com s’ha integrat la competència actitud adequada davant el treball en les assignatures de bases de dades del Grau en Enginyeria Informàtica en la especialitat d’Enginyeria del Software, el mètode d’avaluació utilitzat i es comenten els resultats obtinguts en els darrers tres anys.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra