Avaluació de la introducció de les pràctiques externes en el grau de Geografia i Ordenació del Territori

Aaron Gutiérrez Palomero

Resum


El treball presenta els resultats d’una avaluació de la recent introducció de les pràctiques externes als estudis de Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta avaluació es nodreix de qüestionaris realitzats a totes les parts implicades: estudiants, tutors externs i empreses. Els resultats aquí presentats són utilitzats per reforçar el caràcter professionalitzador del Grau i la contribució de la pràctiques a millorar l’ocupabilitat dels futurs geògrafs.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra