La commemoració dels dies mundials proposta de treball d’infermeria comunitària. Opinió i resultats dels i de les estudiants

Palmira Rius Tormo, Mª Puy Puy Rubio

Resum


El que es proposa en el 3er curs del Grau d’Infermeria amb el treball sobre els Dies Mundials és incitar a la creativitat partint d’interessos del propi grup i donant pautes d’elaboració més flexibles alhora que es fomenta l’esperit crític i la participació comunitària. Com a resultats han estat conèixer organismes internacionals, treball en equip, preparació de material didàctic, sensibilització en temes, realitzar accions comunitàries, etc. S’aporta una visió de la infermeria més creativa i que pot participaren més aspectes de la societat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra