Els continguts curriculars de matemàtiques aplicades a les ciències socials a l’etapa preuniversitària. Influència en la problemàtica de la transició a la universitat

Roman Adillon Boladeres, Lambert Jorba Jorba, Pere Purroy Sanchez, Carme Ribas Marí

Resum


Ens proposem conèixer els motius que porten a que els alumnes de nou accés als graus d’Economia i Empresa tinguin un nivell de matemàtiques que sovint no es correspon amb el que haurien de tenir. Hem analitzat l’entorn legislatiu, els continguts dels exàmens de matemàtiques a les PAU, el perfil de l’alumnat de nou ingrés als nostres graus i hem realitzat enquestes tant als professors de matemàtiques de la Facultat d’Economia i Empresa (UB), com als professors de matemàtiques de batxillerat.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra