Valoració d’una experiència de participació estudiantil a la universitat. Aspectes forts i febles de l’experiència dels delegats i delegades dels grups classe (2010-2014) a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Miquel Gómez Serra, Ferran Cortés Izquierdo, Anna M Escofet Roig, Anna Forés Miravalles

Resum


En aquesta comunicació es fa una valoració de l’experiència dels delegats dels grups classe de la Facultat de Pedagogia de la UB. Aquest projecte va iniciar-se el curs 2010-2011 i ja compta amb una trajectòria acumulada de quatre cursos acadèmics. En una ocasió anterior valoràvem les ràtios de cobertura i el seu impacte en la participació en els òrgans de representació, ara explorarem quines han estat les fortaleses i les febleses principals d’aquesta experiència.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra