Experiències per l’adquisició de competències transversals en el grau d’Infermeria. Universitat de Barcelona (UB). Activitats estratègiques complementàries per afavorir l’assoliment de valors democràtics

M. Carmen1 Olivé Ferrer, Mª Pilar Sabater Mateu, Maria Honrubia Pérez, Elena Lopez Domènech, Isidro Alcalá Jiménez

Resum


El treball que es presenta respon a una experiència desenvolupada a l’EUI de la UB en el curs acadèmic 2012-13, en dues assignatures de primer. Infermeria és una disciplina que s’orienta a la pràctica, el seu aprenentatge cal que sigui reflexiu i crític. S’explica l’organització i avaluació d’activitats complementàries per l’assoliment de competències transversals. Els resultats i l’avaluació ens mostren l’acceptació, la contribució a la formació personal, disciplinar i competencial.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra