Ús de l’espai virtual per la implementació d’una xarxa d’aprenentatge cooperatiu a les assignatures de Mecànica i Teoria de Mecanismes I i II del grau en Enginyeria Mecànica. Aplicació de la tècnica del puzle al Grau d’Enginyeria Mecànica

Cristina Victoria Urbina Pons, Francesc Ferrando Piera

Resum


Es presenta l’anàlisi d’un sistema d’avaluació progressiva portat a terme a les assignatures de Mecànica i Teoria de Mecanismes I i II, del Grau en Enginyeria Mecànica. Aquest sistema compren una xarxa d’aprenentatge cooperatiu no presencial, que pretén avaluar els coneixements adquirits proposant activitats amb múltiples variants inicials i allunyades de les activitats valoratives convencionals a l’àmbit docent de l’Enginyeria. La resolució combina càlcul tradicional i programes de simulació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra