Repensant la universitat a través de l’aprenentatge-servei: anàlisi d’una experiència

Maria Josep Valls Gabernet, Helena Ayuso Moli, Agustí Liñan Papaseit

Resum


En aquesta comunicació presentem una experiència contextualitzada en la formació de mestres i enquadrada en el marc teòric d’una pràctica pedagògica cada vegada més estesa dins del món de l’educació, l’ Aprenentatge Servei. Aquesta intenta reivindicar la –cada cop més necessària- relació entre la institució universitària i la societat i emfasitzar la importància d’articular un procés d’e-a més participatiu que integri el servei a la comunitat, l’estudi acadèmic i la responsabilitat social.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra